Monday, October 11, 2010

Terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa

d)Dalam setiap ayah di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh meyenaraikan lebih daripada satu kesalahan pengunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Pihak-pihak sekolah menjemput penceramah itu untuk memberikan khursus motivasi kepada pelajar.
(ii) Amran lari tunggang-terbalik bila dikejar anjing liar itu.
(iii) Lembu Mak Zainab memakan rumput berhampiran dengan kebun Hamzah. [6 markah]

Jawapan

(d)
(i) pihak-pihak - pihak
khusus - kursus
(ii) tunggang-terbalik - lintang pukang
bila - apabila
(iii) memakan - meragut rumput
berhampiran dengan berhampiran kebun.

No comments:

Post a Comment