Monday, October 11, 2010

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (30 Markah)

(a) Tulis satu ayat daripada setiap rangkai kata di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan maksud imbuhan, serta menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan kata nama khas.
i. melarat
ii. melaram
iii. meluat
iv. kemuncak
v. kemaruk
vi. kekebalan

JAWAPAN

(a)
i. melarat – bertambah jauh/berpanjangan/berkait-kait/merebak/menjadi-jadi
ii. melaram – berhias diri dengan memakai pakaian yang cantik/bertujuan untuk menunjuk-nunjuk
iii. meluat – sangat benci/menyampah
iv. kemuncak – bahagian/tempat/tingkatan/paras tertinggi/puncak
v. kemaruk –terlalu terbuka selera hendak makan/berbelanja atau berbuat sesuatu dengan berlebih-lebih
vi. kekebalan – perihal kebal/tidak dapat ditembusi (senjata)/ tidak boleh didakwa (mahkamah)

No comments:

Post a Comment