Sunday, October 17, 2010

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

1 Soalan pemahaman yang dikemukakan berdasarkan petikan soalan rumusan.

2 Terdapat tiga soalan yang perlu dijawab oleh calon. Soalan-soalan itu terdiri daripada:
(a) soalan tentang maksud rangkai kata;
(b) soalan tentang maklumat yang terdapat dalam petikan; dan
(c) soalan tentang KBKK atau pengetahuan talon yang 'berkaitan dengan terra petikan.

3 Sembilan markah diperuntukkan untuk soalan pemahaman ini.

4 Bagi Soalan (a), maksud rangkai kata yang dikemukakan hendaklah dalam bentuk PADANAN KATA dengan kata atau frasa dengan frasa, dan BUKANNYA huraian. Perhatikan soalan contoh yang berikut:

Soalan : terkenang akan zaman lampau
Jawabab : teringat pada masa silam

Jadi, jawaban bagi soalan itu perlu ditulis seperti yang berikut:

CONTOH SOALAN
1a. Maksud rangkai kata "terkenang akan zaman lampau" ialah "teringat pada masa silam".

5 Bagi sesetengah rangkai kata, jawaban hendaklah diberikan berdasarkan makna keseluruhan, bukan dalam bentuk huraian. Perhatikan soalan contoh ini:

CONTOH SOALAN
1a. Apakah maksud rangkai kata "kacang lupa akan kulit"? Jawaban bagi soalan sedemikian ialah:

CONTOH JAWABAN
1a. Maksud rangkai kata itu ialah "orang yang telah melupakan jasa seseorang kepadanya".

6. Bagi Soalan (b) pula, jawaban mestilah diambil daripada petikan. Jika soalan itu memperuntukkan tiga markah, maka pelajar mestilah mencari tiga isi sekurang-kurangnya untuk memperoleh markah penuh. Hal ini demikian kerana kebiasaannya soalan tersebut memperuntukkan satu markah bagi setiap isi. Jika ada kesalahan bahasa, setengah markah akan ditolak daripada jumlah markah yang diperuntukkan dalam soalan itu.

8 Soalan (c) ialah soalan KBKK. Pelajar dikehendaki mengemukakan jawaban berdasarkan pemikiran sendiri. Jika jawaban itu diambil daripada petikan, jawaban tersebut tidak akan diterima. Dan segi jumlah isi pula bergantung pada markah yang diperuntukkan. Jika empat markah diperuntukkan, hal ini bermakna pelajar perlu mengemukakan empat isi sekurang-kurangnya.

No comments:

Post a Comment