Friday, October 08, 2010

KAEDAH MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN PUISI (SAJAK/ PANTUN/ SYAIR/ GURINDAM/ SELOKA/ DLL)

1. Gunakan Bahasa Melayu Moden. Tukarkan bahasa puisi kepada bahasa Melayu Moden.

2. Gunakan ayat yang lengkap. Jangan gunakan poin atau tidak mengulas ayat soalan.

3. Pastikan isi cukup berdasarkan jumlah markah yang diberi.

4. Sebaiknya, 1 ayat 1 isi. (Maksimum 1 ayat, 2 isi)

5. Gunakan penanda wacana untuk menyambung setiap ayat.

6. Jika soalan berbentuk umum, jangan rujuk petikan puisi. Fikirkan jawapan sendiri.

7. Soalan nilai/ persoalan/ pengajaran/ perwatakan : Lihat bentuk perkataan atau kunci kata soalan sama ada perlukan contoh atau tidak. (sila rujuk "Latihan Pemahaman Prosa Tradisional dalam blog ini)

No comments:

Post a Comment