Monday, October 11, 2010

Cerakinkan kandungan petikan

b) Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian cerakinkan kandungan petikan ini tidak kurang daripada enam ayat tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

Amalan membaca boleh membuka minda dan menjadikan seseorang itu cinta akan ilmu pengetahuan. Oleh itu, ibu bapa dan kalangan pendidik perlulah memupuk budaya membaca dalam diri kanak-kanak sejak mereka di bangku sekolah lagi. Minat pada buku tidak akan lahir dalam jangka masa satu hari sahaja malah amalan ini perlulah berterusan selagi nyawa dikandung badan. [6 markah]


jawapan

i) Amalan membaca boleh membuka minda.(1m)
ii) Amalan membaca menjadikan seseorang itu cinta akan ilmu pengetahuan.(1m)
iii) Ibu bapa perlulah memupuk budaya membaca dalam diri kanak-kanak sejak mereka di bangku sekolah lagi. (1m)
iv) Pendidik perlulah memupuk budaya membaca dalam diri kanak-kanak sejak mereka di bangku sekolah lagi (1m).
v) Minat pada buku tidak akan lahir dalam jangka masa satu hari sahaja.(1m)
vi) Minat pada buku perlulah berterusan selagi nyawa dikandung badan.(1m) (6m)

No comments:

Post a Comment