Tuesday, May 15, 2012

BAHASA MALAYSIA – EXAM TIPS 2012

BAHAGIAN A – KARANGAN RANGSANGAN
Aspek Pelancongan / Permainan Tradisional

BAHAGIAN B – KARANGAN BIASA
1. Perbelanjaan secara berhemat
2. Alam sekitar
– punca-punca pencemaran
– cara-cara menangani pencemaran
3. Keracunan makanan
4. Modal insan
– ciri-ciri modal insan
– peranan modal insan dalam
– pembangunan negara

NOVEL
Kritikan social / Konflik keluarga

TIP TAMBAHAN
1.Pengangkutan Awam (Langkah mempertingkatan pengangkutan awam atau pengangkutan awam dalam pembangunan negara)
2.Langkah-langkah mencegah wabak penyakit\
3.Langkah-langkah dan kepentingan memupuk perpaduan kaum
4.Kesan-kesan pencemaran alam sekitar ….

No comments:

Post a Comment