Sunday, October 17, 2010

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

1 Soalan pemahaman yang dikemukakan berdasarkan petikan soalan rumusan.

2 Terdapat tiga soalan yang perlu dijawab oleh calon. Soalan-soalan itu terdiri daripada:
(a) soalan tentang maksud rangkai kata;
(b) soalan tentang maklumat yang terdapat dalam petikan; dan
(c) soalan tentang KBKK atau pengetahuan talon yang 'berkaitan dengan terra petikan.

3 Sembilan markah diperuntukkan untuk soalan pemahaman ini.

4 Bagi Soalan (a), maksud rangkai kata yang dikemukakan hendaklah dalam bentuk PADANAN KATA dengan kata atau frasa dengan frasa, dan BUKANNYA huraian. Perhatikan soalan contoh yang berikut:

Soalan : terkenang akan zaman lampau
Jawabab : teringat pada masa silam

Jadi, jawaban bagi soalan itu perlu ditulis seperti yang berikut:

CONTOH SOALAN
1a. Maksud rangkai kata "terkenang akan zaman lampau" ialah "teringat pada masa silam".

5 Bagi sesetengah rangkai kata, jawaban hendaklah diberikan berdasarkan makna keseluruhan, bukan dalam bentuk huraian. Perhatikan soalan contoh ini:

CONTOH SOALAN
1a. Apakah maksud rangkai kata "kacang lupa akan kulit"? Jawaban bagi soalan sedemikian ialah:

CONTOH JAWABAN
1a. Maksud rangkai kata itu ialah "orang yang telah melupakan jasa seseorang kepadanya".

6. Bagi Soalan (b) pula, jawaban mestilah diambil daripada petikan. Jika soalan itu memperuntukkan tiga markah, maka pelajar mestilah mencari tiga isi sekurang-kurangnya untuk memperoleh markah penuh. Hal ini demikian kerana kebiasaannya soalan tersebut memperuntukkan satu markah bagi setiap isi. Jika ada kesalahan bahasa, setengah markah akan ditolak daripada jumlah markah yang diperuntukkan dalam soalan itu.

8 Soalan (c) ialah soalan KBKK. Pelajar dikehendaki mengemukakan jawaban berdasarkan pemikiran sendiri. Jika jawaban itu diambil daripada petikan, jawaban tersebut tidak akan diterima. Dan segi jumlah isi pula bergantung pada markah yang diperuntukkan. Jika empat markah diperuntukkan, hal ini bermakna pelajar perlu mengemukakan empat isi sekurang-kurangnya.

Saturday, October 16, 2010

PANDUAN MENJAWAB SOALAN BINA AYAT

Terdapat tiga bentuk soalan membina ayat, iaitu;

1. membina SATU AYAT daripada setiap perkataan dalam PASANGAN KATA yang diberikan.
2. membina SATU AYAT daripada setiap perkataan yang diberikan.
3. membina DUA AYAT daripada setiap perkataan yang diberikan.

PERHATIAN:

1. Ayat yang dibina mestilah gramastis dan lengkap dari segi SUBJEK dan PREDIKAT.

Contoh ayat tidak gramatis;

a. (Tiada subjek)Agar perniagaan anak sulungnya itu diberkati Allah(ada predikat).

(Ayat ini tidak gramatis kerana tidak mempunyai SUBJEK dan PREDIKAT. Sebaliknya hanya mempunyai keterangan PREDIKAT. Keseluruhan bahagian itu merupakan klausa yak bebas.)

Contoh ayat gramatis;

a. Pak Ismail (ada subjek) berdoa agar perniagaan anak sulunhnya itu diberkati Allah (ada predikat).


2. Fahami terlebih dahulu maksud atau erti perkataan yang diberikan.
3. Perkataan tersebut tidak boleh digunakan sebagai peribahasa dan nama khas.
4. Elakkan sebarang kesalahan EJAAN atau BAHASA semasa membina ayat.
5. Tidak boleh menambah IMBUHAN atau MEMBUANG IMBUHAN pada perkataan yang dikemukakan.
6. Ayat tersebut mestilah menggambarkan maksud perkataan yang diberikan.

CONTOH dan ULASAN

1. Ayat tidak menggambarkan makna yang jelas:

(Membina ayat daripada perkataan mengincar [membidik].)

• Kami tidak tahu bahasa perkataan mengincar memang wujud dalam bahasa Melayu.

ULASAN
Ayat tersebut tidak menggambarkan makna yang jelas.

Ayat yang betul ialah:
Pemanah itu mengincar sasarannya sebelum melepaskan anak panah itu.

CONTOH DAN ULASAN

2. Ayat tidak tepat. (Membina ayat daripada perkataan peluang.)

• Gunakanlah petuang itu dengan sebaik-baiknya.

ULASAN
Ayat itu dianggap tidak tepat dalam pepedksaan kerana tidak diungkapkan dalam cakap ajuk.

Ayat yang betul ialah:
• "Gunakaniah peluang itu dengan sebaik-baiknya," kata Cikgu Lim kepada Sue.

CONTOH DAN ULASAN

3. Menambah imbuhan: (Membina ayat daripada perkataan tembak.)

• "Mengapakah awak menembak tupai itu?" soal Puan Goh kepada suaminya.

ULASAN
Ayat itu salah kerana perkataan tembak telah ditambah dengan imbuhan awalan MeN- menjadi menembak.

Ayat itu bare betul apabila ditulis sebagai:
• "Mengapakah awak tembak tupai itu?"soal Puan Goh kepada suaminya.

CONTOH DAN ULASAN

4. Kesalahan ejaan: (Membina ayat daripada perkataan perasaan.)

• Kata-katanya itu telah mengguris perasaan ibunya.

ULASAN
Ayat itu terjejas kerana terdapat kesalahan ejaan pada perkataan mengguris. Ejaan yang betul ialah menggores.

CONTOH DAN ULASAN

5. Perkataan digunakan sebagai peribahasa: (Membina ayat daripada perkataan meletakkan.)

• Perbuatannya yang menunggang motosikal dengan laju itu seperti meletakkan api di bumbungan.

ULASAN
Ayat itu tidak diterima sebagai betul kerana perkataan meletakkan digunakan sebagai peribahasa.

Ayat yang betul ialah:
• Selepas makan, adik meletakkan pinggan di dalam singki.

CONTOH DAN ULASAN

6. Perkataan digunakan sebagai nama khas: (Membina ayat daripada perkataan perfahanan.)

• Beliau bekerja di Kementerian Pertahanan.

ULASAN
Ayat itu tidak diterima sebagai betul kerana perkataan pertahanan digunakan sebagai nama khas.

Ayat yang betul ialah:
. Kerajaan Malaysia akan membeli kapal selam untuk memperkuat pertahanan negara.

Sumber : Guru Pakar BM dan bahan bacaan

Monday, October 11, 2010

Peribahasa

(e)Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian tuliskan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong.
(i) Zainab, Alicia, dan Ida malas menceritakan rahsia tersebut kepada Robert kerana dia ______________.
(ii) Mak menasihati saya agar melupakan hasrat untuk meminang anak gadis orang kaya itu kerana bimbang akan dikata _____________ oleh jiran tetangga nanti.
(iii) Pengantin itu dikatakan____________ kerana kedua-duanya sama cantik

Jawapan

(e)
(i) Zainab, Alicia, dan Ida malas menceritakan rahsia tersebut kepada Robert kerana dia mulut tempayan.
(ii) Mak menasihati saya agar melupakan hasrat untuk meminang anak gadis orang kaya itu kerana bimbang akan dikata pipit hendak menjadi enggang oleh jiran tetangga nanti.
(iii) Pengantin itu dikatakan bagai pinang dibelah dua/bagai cincin dengan permata kerana kedua-duanya sama cantik.

Terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa

d)Dalam setiap ayah di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh meyenaraikan lebih daripada satu kesalahan pengunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Pihak-pihak sekolah menjemput penceramah itu untuk memberikan khursus motivasi kepada pelajar.
(ii) Amran lari tunggang-terbalik bila dikejar anjing liar itu.
(iii) Lembu Mak Zainab memakan rumput berhampiran dengan kebun Hamzah. [6 markah]

Jawapan

(d)
(i) pihak-pihak - pihak
khusus - kursus
(ii) tunggang-terbalik - lintang pukang
bila - apabila
(iii) memakan - meragut rumput
berhampiran dengan berhampiran kebun.

Tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan

(c)Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i) Pelukis yang dikenal itu lukis potrat seorang gadis.
(ii) Anak-anak Haji Ramlan mempunyai budi perkerti yang mulia serta amat dibanggakan ibu bapanya.
(iii) Pada masa penjajah Ingeris, banyak orang yang terkorban semasa berjuangan menentang penjajah. [6 markah]

jawapan

(c)
(i) dikenal – terkenal (1m)
potrat - protret (1m)
(ii) perkerti - pekerti (1m)
dibanggakan - membanggakan (1m)
(iii) Ingeris – Inggeris (1m)
berjuangan - berjuang (1m) (6m)

Cerakinkan kandungan petikan

b) Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian cerakinkan kandungan petikan ini tidak kurang daripada enam ayat tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

Amalan membaca boleh membuka minda dan menjadikan seseorang itu cinta akan ilmu pengetahuan. Oleh itu, ibu bapa dan kalangan pendidik perlulah memupuk budaya membaca dalam diri kanak-kanak sejak mereka di bangku sekolah lagi. Minat pada buku tidak akan lahir dalam jangka masa satu hari sahaja malah amalan ini perlulah berterusan selagi nyawa dikandung badan. [6 markah]


jawapan

i) Amalan membaca boleh membuka minda.(1m)
ii) Amalan membaca menjadikan seseorang itu cinta akan ilmu pengetahuan.(1m)
iii) Ibu bapa perlulah memupuk budaya membaca dalam diri kanak-kanak sejak mereka di bangku sekolah lagi. (1m)
iv) Pendidik perlulah memupuk budaya membaca dalam diri kanak-kanak sejak mereka di bangku sekolah lagi (1m).
v) Minat pada buku tidak akan lahir dalam jangka masa satu hari sahaja.(1m)
vi) Minat pada buku perlulah berterusan selagi nyawa dikandung badan.(1m) (6m)

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (30 Markah)

(a) Tulis satu ayat daripada setiap rangkai kata di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan maksud imbuhan, serta menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan kata nama khas.
i. melarat
ii. melaram
iii. meluat
iv. kemuncak
v. kemaruk
vi. kekebalan

JAWAPAN

(a)
i. melarat – bertambah jauh/berpanjangan/berkait-kait/merebak/menjadi-jadi
ii. melaram – berhias diri dengan memakai pakaian yang cantik/bertujuan untuk menunjuk-nunjuk
iii. meluat – sangat benci/menyampah
iv. kemuncak – bahagian/tempat/tingkatan/paras tertinggi/puncak
v. kemaruk –terlalu terbuka selera hendak makan/berbelanja atau berbuat sesuatu dengan berlebih-lebih
vi. kekebalan – perihal kebal/tidak dapat ditembusi (senjata)/ tidak boleh didakwa (mahkamah)

Sunday, October 10, 2010

Petikan Umum berkenaan faktor-faktor kanak-kanak memilih makanan kurang berkhasiat dan kesan pemakanan tersebut kepada kanak-kanak

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan ayat anda sendiri.

i. Apakah yang dimaksudkan oleh pengarang dengan krisis kekeluargaan seperti yang terdapat dalam petikan

ii. Kemukakan beberapa langkah untuk menarik perhatian anak-anak agar mereka cenderung memilih makanan berkhasiat.

iii. Nyatakan beberapa kandungan makanan yang boleh memudaratkan dan menjejaskan kesihatan kanak-kanak.

Petikan Umum

i. Maksud krisis kekeluargaan - masalah/konflik keluarga

ii. Beberapa langkah untuk menarik perhatian kanak-kanak agar mereka cenderung memilih makanan berkhasiat ialah mengiklankan/membungkuskan makanan berkhasiat dengan cara yang lebih menarik perhatian(1) menyediakan menu yang pelbagai dan berbeza pada setiap hari(2)mencari lokasi yangsesuai untuk makan/tempat makan yang lebih menarik/berbeza semasa kanak-kanak hendah makan(3)menyediakan makanan yang pelbagai/berbeza bentuk dan warna agar lebih menarik(4). (4m)

iii.Beberapa kandungan makanan yang boleh memudaratkan dan menjejaskan kesihatan kanak-kanak ialah makanan segera dan makanan ringan di pasaran (hari ini) yang mengandungi emulsifier, bahan pewarna, dan perisa.(1) Begitu juga dengan kandungan lemak tepu, gula, dan garam yang tinggi (2) serta kandungan serat yang sangat rendah(3)

Soalan latihan Rumusan

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan berkenaan faktor-faktor kanak-kanak memilih makanan kurang berkhasiat dan kesan pemakanan tersebut kepada kanak-kanak.

Kecenderungan kanak-kanak memilih makanan segera dan makanan rapu sebenarnya mewujudkan tabiat pemakanan yang tidak sihat. Memburukkan keadaan, hampir saban hari kanak-kanak ini terdedah dan mula tertarik dengan iklan-iklan makanan segera yang mengiurkan. Kebanyakkan makanan segera dan makanan ringan di pasaran hari ini mengandungi emulsifier, bahan pewarna, dan perisa yang antaranya boleh mendatangkan kemudaratan. Begitu juga dengan kandungan lemak tepu, gula, dan garam yang tinggi ditambah kandungan serat yang sangat rendah dikhuatiri akan menjejaskan kesihatan sesiapa sahaja terutama anak-anak.

Ada ibu bapa yang tidak mengambil pusing akan hal ini, ditambah mereka sendiri mempunyai tabiat pemakanan yang kurang sihat malah, beranggapan tiada salahnya anak-anak tidak dihidangkan makanan sewajarnya seperti sayur-sayuran atau buah-buahan dalam menu harian, lantaran begitu banyak lambakan pil vitamin yang boleh diperoleh di farmasi-farmasi dan ejen-ejen jualan langsung. Ironinya, pakar pemakanan sendiri tidak menggalakkan masyarakat untuk terlalu bergantung kepada pil-pil suplimen seperti ini.

Menurut, Coughlin dalam jurnalnya yang bertajuk ‘Body image dissatisfaction in children: prevalence and parental influence’ terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mempunyai tabiat pemakanan yang tidak sihat, antaranya apabila anak-anak mempunyai pilihan makanan ringan yang banyak di rumah yang kononnya bertujuan untuk dinikmati semasa bersantai sambil menonton televisyen bersama keluarga di rumah. Keadaan ini membuka ruang dan pengaruh kepada anak-anak untuk lebih tertarik menikmati makanan ringan tersebut berbanding makanan berat yang lebih berkhasiat. Memang tidak salah untuk sesekali anak-anak makan makanan ringan, namun ibu bapa perlu menyediakan pilihan makanan ringan berkhasiat seperti biskut, roti berkrim, bertih jagung rendah lemak , yogurt atau kismis.

Keperluan anak-anak untuk memilih makanan kegemaran adalah terhad kerana ada ibu bapa yang memaksa anak-anak makan satu-satu jenis makanan sahaja. Ini akan menyebabkan anak-anak kebosanan dan tidak berminat untuk terus menikmati sajian makanan yang serupa. Maka, ibu bapa harus bijak mempelbagai jenis dan cara makanan disajikan namun yang penting, khasiat makanan tetap terpelihara dan mendatangkan manfaat kepada perkembangan minda dan fizikal anak-anak. Jika anak-anak mahu makan burger, sosej atau ayam goreng, seperti yang dijual di restoran makanan segera, ibu bapa sendiri sebenarnya mampu untuk menyediakan makanan segera tersebut dengan jaminan khasiat yang lebih tinggi.

Kanak-kanak juga mempunyai emosi. Kanak-kanak yang mengalami kesedihan, ketakutan atau krisis kekeluargaan cenderung memiliki tabiat kurang makan atau terlebih makan. Jika ibu bapa melihat emosi anak-anak yang terganggu sebegini turut memberi kesan negatif kepada tabiat pemakanan mereka, maka dicadangkan agar masalah yang menghantui anak-anak itu diselesaikan dahulu, bukan terfokus kepada membetulkan kaedah makan mereka. Kesimpulannya pemilihan makanan yang tepat membantu seisi keluarga untuk berjimat-cermat sekali gus memiliki tubuh badan yang sihat.

Dipetik daripada Motivasi dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa
sumber daripada Vijayaletchumy Subramaniam
Pelita Bahasa oktober 2008Soalan 2:Pemahaman

JAWAPAN

Pendahuluan (2m)
Petikan menyatakan sebab-sebab kanak-kanak memilih makanan kurang berkhasiat.

Isi tersurat (tersurat + tersirat 16m)
1. saban hari kanak-kanak ini terdedah dan mula tertarik dengan iklan-iklan makanan segera yang mengiurkan.
2. ada ibu bapa yang tidak mengambil pusing akan hal pemakanan anak-anak,
3. ibu bapa/mereka sendiri mempunyai tabiat pemakanan yang kurang sihat
4. ibu bapa beranggapan tiada salahnya anak-anak tidak dihidangkan makanan sewajarnya (sayur-sayuran atau buah-buahan dalam menu harian)
5. begitu banyak lambakan pil vitamin yang boleh diperoleh di farmasi-farmasi dan ejen-ejen jualan langsung.
6. anak-anak mempunyai pilihan makanan ringan yang banyak di rumah (bertujuan untuk dinikmati semasa bersantai sambil menonton televisyen bersama keluarga di rumah).
7. keperluan anak-anak untuk memilih makanan kegemaran adalah terhad kerana ada ibu bapa yang memaksa anak-anak makan satu-satu jenis makanan.
8. kanak-kanak yang mengalami kesedihan, ketakutan atau krisis kekeluargaan cenderung memiliki tabiat kurang makan atau terlebih makan.

Isi tersirat - kesan
1. pembesaran kanak-kanak terbantut/kekurangan zat.
2. hilang selera makanan.
3. tahap perkembangan otak terhad
4. kesan jangka panjang/penyakit kronik – kanser/jantung/kegendutan/kencing manis.
5. tidak dapat menilai khasiat suatu pemakanan/tidak tahu khasiat makanan seimbang/tidak tahu kandungan makanan seimbang.

Kesimpulan (2m)
Ibu bapa perlulah menjaga khasiat pemakanan anak-anak agar pembesaran anak-anak terjamin/kesihatan anak-anak terjamin

Soalan Latihan karangan Bahasa Malaysia Bahagian B (Karangan Umum)

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1. Sekolah anda telah mengadakan sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-53 pada tahun ini. Gambarkan suasana kemeriahan kemerdekaan sepanjang sambutan itu selengkapnya.

2. ‘Hari Ibu’ sering disambut meriah dan jarang dilupakan oleh anak-anak. Namun begitu, mereka sering mengabaikan ‘Hari Bapa’. Pada pendapat anda, perlukan usaha-usaha untuk memperingati ‘Hari Bapa’ diuar-uarkan seperti ‘Hari Ibu’. Beri pendapat anda.

3. Kad kredit dikatakan sebagai alat penyelesaian kewangan segera, namun penggunaan nya yang melampau akan meningkatkan beban pengguna akhirnya. Selaku pengarang sebuah majalah anda dikehendaki menulis komentar anda dalam bentuk rencana berkenaan isu tersebut. Sediakan rencana tersebut selengkapnya..

4. Andaikan anda bertugas sebagai pemberita di sebuah akhbar. Anda telah ditugaskan untuk menemuramah seorang pakar perubatan berkenaan penyakit berbahaya yang sering melanda negara kita akhir-akhir ini. Tulis hasil temu ramah anda itu selengkapnya.

5. Sekolah anda telah menganjurkan pertandingan menulis cerpen bertemakan semangat patriotisme. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tulis cerpen berkenaan selengkapnya.


JAWAPAN

1. Soalan gambaran/keperihalan.

Pendahuluan
- kepentingan sambutan Hari Kemerdekaan. Malaysia akan menyambut hari kemerdekaan ke-53

Isi
- Calon perlu huraikan secara kronologi suasana sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-53 dari
perhimpunan rasmi sehingga tamat perhimpunan dan acara-acara yang dijalankan spanjang
sambutan tersebut seperti laungan kemerdekaan/sketsa tandatangan perjanjian
kemerdekaan/nyanyian Lagu Negaraku dan acara-acara lain yang sesuai. Calon perlu tekankan
kemeriahan acara tersebut.

Penutup
- pentingnya masyarakat khasnya remaja diterap dengan budaya menyambut Hari Kemerdekaan
Peribahasa yang sesuai; Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing/Di mana bumi
berpijak di situ langit dijunjung/Bahasa Jiwa Bangsa

2. Soalan pendapat.

Pendahuluan
- Calon boleh huraikan apa maksud ‘Hari Ibu’ dan ‘Hari Bapa’/cerita suasana/pengalaman
menyambut hari istimewa secara ringkas.

Isi
- peranan bapa dalam keluarga/kepentingan menguar-uarkan Hari Bapa kerana bapa ialah
peneraju keluarga/mencari nafkah/ melindungi keluarga/ menyediakan kemudahan dan keperluan keluarga.

- anak-anak perlu dididik/asuh untuk menghormati ibu dan bapa secara sama rata. Meraikan Hari
Bapa sama seperti Hari Ibu perlu dilaksanakan supaya bapa rasa dihargai/sayangi. Bapa rasa lebih bertanggungjawab/merasai kehadiranya diperlukan dalam keluarga. Menyedarkan bapa anak-anak sayangkan mereka. Bapa merasakan mereka perlu menunjukkan contoh yang lebih baik/menjadi idola anak-anak apabila anak-anak mengingai tarikh penting dalam hidup mereka.

Penutup – penegasan perlunya diraikan Hari Ibu dan Hari Bapa. Peribahasa/cogan kata yang sesuai; Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.

3. Format rencana

Pendahuluan – huraikan apa dan fungsi kad kredit.

Isi
- objektif/fokus asal sebagai alat penyelesaian kewangan segera seperti menyelesaikan bil kerana hal kecemasan contohnya mendapatkan rawatan/ semasa dalam perjalanan (jarak jauh) apabila berlaku kerosakan / tidak dapat mengeluarkan wang tunai kerana bank tutup/kad ATM rosak/ tiada wang tunai yang mencukupi

- sikap berbelanja yang berubah kepada boros menyebabkan penggunaan yang melampau menyebabkan meningkatnya beban pengguna contohnya membeli barangan yang kurang penting tetapi berharga mahal/ makan di tempat mewah/ bercuti(melancong) lebih daripada yang sepatutnya. Mula menggunakan/memakai barangan berjenama.

- cadangan/langkah mengatasi iaitu kurangkan bilangan/gunakan satu sahaja kad kredit
/senaraikan barangan yang hendak dibeli/ keluar berbelanja apabila perlu sahaja/ kurangkan makan di luar/melancong.Mula menabung/beli barangan buatan tempatan yang sama kualiti tetapi lebih murah harganya

Penutup – penegasan amalan berjimat cermat

Peribahasa yang sesuai; berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian / Jimat membawa berkat.

4. Format wawancara

Pendahuluan
- ucapan alu-aluan dan terima kasih kedua-dua pihak. Nyatakan nama akhbar yang diwakili pemberita/tarikh/masa/tempat/tajuk temu ramah.

Isi
- jenis penyakit berjangkit iaitu sars/selesema burung/AIDS/kuku dan mulut dan yang terkini H1N1. Dari segi sejarah asal penyakit-penyakit tersebut contohnya selesema burung dari negara China dan H1N1 dari Spanyol.

- Huraikan faktor merebak contohnya tiada kesedaran sivik/kurang pengetahuan/ tiada tindakan
pantas oleh pihak berkuasa. Orang ramai yang mementingkan diri sendiri/ bersikap sambalewa.

-Kesan penyakit menyebabkan kematian/kos perubatan yang meningkat/fobia mangsa atau keluarga mangsa/penduduk panik/menjejaskan aktiviti harian/pelajaran anak-anak terjejas.

- Langkah mengatasi amalan gaya hidup sihat/uar-uar melalui media/iklan/mengawal kawasan
sempadan/kawal kemasukan pelancong/orang tempatan yang baru pulang dari luar negara.
Rawatan segera/tingkatkan bekalan ubat-ubatan atau vaksin.

Penutup - harapan hasil temubual/ucapan terima kasih Peribahasa yang sesuai; sediakan payung sebelum hujan.

5. Format cerpen dan nama pengarang.

Isi – bertemakan semangat patriotisme.

Soalan latihan Bahasa Malaysia ( Karangan Berpandu)Arahan:
Berdasarkan ilustrasi di bawah, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah mengatasi gejala ponteng sekolah. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


Langkah-langkah mengatasi gejala ponteng sekolah:

1. Ibu bapa sentiasa memantau pergerakan anak-anak/memerhati tindak-tanduk anak-anak.
2. Ibu bapa mengenali siapa rakan anak-anak
3. Ibu bapa sentiasa berhubung dengan pihak sekolah berkenaan perkembangan anak-anak.
4. Ibu bapa sentiasa bersama-sama anak-anak/meluangkan masa dengan anak-anak.
5. Ibu bapa mengambil tahu berkenaan masalah anak-anak.
6. Menerapkan nilai bertanggungjawab dalam diri remaja/menerapkan pengetahuan agama dalam diri
anak-anak.
7. Pihak sekolah memberi maklumat berkenaan pelajar yang bermasalah kepada ibu bapa.
8. Minta kerjasama daripada pihak berkuasa memerhatikan pelajar yang ponteng.
9. Pihak sekolah adakan aktiviti/P&P yang menarik agar pelajar tidak bosan

Pilih 3 @ 4 isi sahaja. Sertakan peribahasa yang sesuai seperti;
*Sudah terantuk baru terngadah
*Melentur buluh biarlah dari rebungnya
*sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna.

Friday, October 08, 2010

KAEDAH MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN PUISI (SAJAK/ PANTUN/ SYAIR/ GURINDAM/ SELOKA/ DLL)

1. Gunakan Bahasa Melayu Moden. Tukarkan bahasa puisi kepada bahasa Melayu Moden.

2. Gunakan ayat yang lengkap. Jangan gunakan poin atau tidak mengulas ayat soalan.

3. Pastikan isi cukup berdasarkan jumlah markah yang diberi.

4. Sebaiknya, 1 ayat 1 isi. (Maksimum 1 ayat, 2 isi)

5. Gunakan penanda wacana untuk menyambung setiap ayat.

6. Jika soalan berbentuk umum, jangan rujuk petikan puisi. Fikirkan jawapan sendiri.

7. Soalan nilai/ persoalan/ pengajaran/ perwatakan : Lihat bentuk perkataan atau kunci kata soalan sama ada perlukan contoh atau tidak. (sila rujuk "Latihan Pemahaman Prosa Tradisional dalam blog ini)

Kaedah Menjawab Prosa Klasik/ Tradisional.

1. Ayat yang digunakan mestilah ditukar menjadi bahasa Melayu moden. Jangan gunakan ayat bahasa klasik lagi kerana akan ditolak 50% markah.

2. Pastikan jumlah isi cukup seperti diminta berdasarkan jumlah yang diberi di kanan soalan. Jangan berpuas hati memberi satu isi dan berharapkan pemeriksa memberi markah yang banyak.

3. Gunakan ayat yang lengkap semasa menjawab. Jangan gunakan kaedah 'point form' atau terus memberi isi tanpa mengulas ayat dari soalan,

4. Jika soalan "berdasarkan pendapat anda" atau soalan yang tidak dirujuk pada petikan, binalah isi sendiri tanpa merujuk petikan diberi. Biasanya ada satu soalan berbentuk umum begini dalam setiap petikan soalan yang diberi.

5. Amalkan menggunakan "satu ayat, satu isi" atau maksimum "satu ayat, dua isi" untuk jawapan anda. Untuk ayat baru/ sambungan isi, gunakan penanda wacana yang sesuai.

6. Jaga struktur ayat, ejaan dan aspek tatabahasa dalam ayat jawapan anda. Selalunya jika terlalu banyak kesalahan, markah akan ditolak 50% daripada jumlah markah.

7. Bagi soalan aspek komsas (nilai/ persoalan/ pengajaran/ bahasa) pastikan:
i. Jika soalan berbunyi "nyatakan" atau "berikan" : anda hanya perlu menyenaraikan nilai/ persoalan/ pengajarannya sahaja tanpa memberi contoh atau huraian.
ii. Jika soalan berbunyi "Jelaskan/ huraikan/ bincangkan/ terangkan" : anda perlu menulis nilai/ persoalan/ pengajaran dan sebagainya DAN memberi contoh atau huraiannya sekali. Jika tiada huraian diberi, anda hanya akan diberi 1/2 markah. Jika anda hanya memberi contoh tetapi tidak menulis nilai dll, tiada markah akan diberi.

Tuesday, October 05, 2010

Ayat Majmuk Campuran

Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.
Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Biasanya, ayat jenis ini panjang. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya.

Perhatikan contoh-contoh di bawah.

Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan; ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan.

Friday, October 01, 2010

Maksud peribahasa dan penggunaan

1. Acuh tak acuh (sikap tidak ambil peduli terhadap sesuatu perkara)
Usahawan dalam bidang kraf tangan tidak boleh bersikap acuh tak acuh ketika merekabentuk hasil kraf tangan.

2. Ada nama (terkenal)
Usahawan bidang kraf tangan perlu berusaha gigih untuk mempastikan produk keluaran mereka ada nama bukan sahaja di dalam negara bahkan ke persada antarabangsa.

3. Ada bakat. (Berkebolehan)
Usahawan bidang kraf tangan perlu berkebolehan dalam pelbagai bidang termasuk merekabentuk produk, memasarkan produk dan mengurus kewangan.

4. Akal panjang. ( berfikiran matang )
Usahawan bidang kraf tangan ini perlu mempunyai akal panjang dalam menembusi pasaran tempatan dan antarabangsa.

5. Dalam tangan. (Sesuatu yang pasti akan dimiliki)
Usahawan bidang ini akan menikmati untung dalam tangan jika sentiasa gigih dan tabah dalam mengusahakan perniagaan.