Monday, May 21, 2012

ULANG KAJI KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM

Pengetahuan & Kemahiran Bahasa

1. soalan 3b yang berupa soalan yang berfokuskan aspek sintaksis atau ayat dan
(i) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif
(ii) menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
(iii)menukarkan karangan biasa kepada dialog
(iv)mengenal pasti jenis ayat/ bentuk ayat

No comments:

Post a Comment