Tuesday, May 15, 2012

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Kerana kesuntukan masa, mereka tidak sempat membincangkan perkara lain dalam
mesyuarat semalam.

(ii) Pelajar lelaki itu mengirimkan e-mel kepada gurunya untuk menanyakan masalah
pelajarannya.

(iii) Cikgu Ramlah mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu di sebuah sekolah di luar
bandar.

Contoh jawapan

Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

(i) Perkara lain tidak sempat dibincangkan oleh mereka dalam mesyuarat semalam
kerana kesuntukan masa.

(ii) E-mel dikirimkan oleh pelajar lelaki itu kepada gurunya untuk menanyakan masalah
pelajarannya.

(iii) Mata pelajaran Bahasa Melayu diajarkan oleh Cikgu Ramlah di sebuah sekolah di
luar bandar.

No comments:

Post a Comment