Sunday, July 11, 2010

Rumusan ( panduan mudah menjawab soalan rumusan )

Rancang perenggan anda dengan teliti. Pastikan hanya ada EMPAT PERENGGAN sahaja.

1. 10 patah kata untuk pendahuluan.
2. 70 kata untuk isi tersurat.
3. 25 patah kata untuk isi tersirat, dan
4. 15 patah kata untuk kesimpulan.

Pendahuluan, sila semak kata-kata SINONIM untuk faktor, kepentingan, kesan dan sebagainya. Apakah makna perkataan ini? Natijah, kekangan, kemaslahatan, manfaat, gejala, strategi, . Sila cari makna yang tepat daripada kamus dewan.

Contoh:
Petikan membincangkan tentang sebab-sebab(cari sinonim bagi perkataan ini) kewajiban guru di sekolah (Tema soalan kalau boleh jangan diubah).

Mulakan isi tersurat dengan (rujuk soalan, tema soalan, katakanlah faktor)
Salah satu faktor keracunan makanan ialah (isi pertama).
Selain itu, (isi ke-2),
Seterusnya, (isi ketiga),
Seperkara lagi,(isi ke-4),
malahan (isi ke-5).
Di samping itu(isi ke-6) dan
juga, (isi ketujuh).
Justeru bukan penanda wacana.

isi tersurat dah tulis 6 isi, kira jumlah kata. Kalau baru 60, boleh tambah satu isi lagi. Kalau sudah 65 ke atas, semak semula kalau-kalau ada perkataan yang tak perlu untuk dibuang dan boleh tambah satu isi lagi. Kalau tidak, ada teruskan saja ke perenggan seterusnya iaitu menuliskan isi tersirat.

isi tersirat dengan menuliskan kembali soalan untuk isi tersirat.
contohnya usaha-usaha untuk mengatasi keracunan makanan.
Contoh: usaha-usaha untuk mengatasi keracunan makanan ialah (isi 1) dan (isi 2). Kalau belum cukup 25 patah kata, boleh tambah isi. Selain itu, (isi 3).

Kesimpulan hendaklah satu ayat sahaja yang terdiri daripada 2 unsur. Unsur pertama ialah cadangan anda iaitu apa/siapa yang patut melakukan sesuatu. Unsur kedua ialah mengapa cadangan itu patut dilaksanakan/kesan daripada cadangan itu. Contoh: Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk mengelakkan keracunan makanan (unsur pertama) agar keselamatan awam terjamin. (unsur kedua).

Kira balik jumlah perkataan dan kalau sudah berpuas hati, tuliskan jumlah perkataan yang benar di bawah rumusan anda.

Ingat, di samping itu dikira 2 perkataan. (di dan ke tidak dikira) Nama khas, walau panjang mana sekalipun dikira 1 perkataan dan kata ganda juga 1 perkataan.

No comments:

Post a Comment