Sunday, July 11, 2010

Gurindam 12 Fasal yang keenam

Cahari olehmu akan sahabat,
Yang boleh dijadikan ubat.

maksud
Saranan agar mencari rakan yang baik dan boleh memberikan manfaat kepada kita.

Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan setiap seteru.

maksud
Saranan agar mencari guru yang mahir tentang muslihat musuh.

Cahari olehmu akan isteri,
Yang boleh menyerahkan diri.

maksud
Saranan agar memilih isteri yang taat setia akan suami.

Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang setiawan.

maksud
Saranan agar memilih kawan yang tahu erti setia kawan.

No comments:

Post a Comment