Wednesday, June 23, 2010

Panduan penulisan pengenalan karangan rumusan Bahasa Melayu.

Contoh pengenalan rumusan

Petikan menyatakan punca-punca berlakunya perlumbaan motorsikal haram dalam kalangan remaja.

Jawapan pengenalan rumusan, terdapat EMPAT perkara yang perlu ada.

Pertama
1. Petikan menyatakan

Huraian
Bahagian ini perlu ada dalam setiap jawapan pengenalan. Contoh
-Petikan ini tentang ……..
-Petikan ini membicarakan …………
-Petikan memperkatakan ……. dan sebagainya.

Latihan 1

Kedua
2. punca-punca

Huraian
Dalam format pengenalan. Pelajar dikehendaki menggunakan perkataan yang SINONIM dengan unsur atau kata kunci isi tersurat yang terdapat dalam soalan. Contoh kata-kata kunci;
-faktor ditukar kepada punca/sebab
-masalah ditukar kepada halangan
-peranan ditukar kepada tanggungjawab
-peranan ditukar kepada kewajipan
-usaha-usaha ditukar kepada langkah/cara/strategi/

Ketiga
3. berlakunya perlumbaan motorsikal haram

Huraian
Bahagian ini merupakan TEMA soalan yang terdapat dalam soalan rumusan. Bahagian WAJIB ditulis dalam jawapan pengenalan.

Keempat
4. dalam kalangan remaja.

Huraian
Bahagian ini perlu ditulis berdasarkan kandungan petikan. Namum, bukan semua pengenalan rumusan yang memerlukan bahagian ini.

Latihan 1 Rumusan BM

Soalan 1
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat suatu rumusan tentang peranan guru di sekolah dan cara-cara untuk membalas jasa guru.

Jawapan

Petikan membincangkan tentang kewajipan/tanggungjawab guru di sekolah.

(Sinonim bagi perkataan peranan ialah kewajipan atau tanggungjawab (kosa kata)

Soalan 2
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat suatu rumusan tentang usaha-usaha untuk menyebarluaskan bahasa Melayu dan kekangan-kekangan yang mungkin dihadapi.

Jawapan

Petikan menjelaskan tentang ikhtiar untuk menyebarluaskan bahasa Melayu.

(Sinonim bagi perkataan usaha-usaha ialah daya upaya, ikhtiar, kegiatan, perbuatan, tenggang)

Soalan 3
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat suatu rumusan tentang gejala chikungunya dan usaha-usaha yang perlu diambil untuk menanganinya.

Jawapan

Petikan ini membicarakan tentang gelagat chikungunya.

(Sinonim bagi perkataan gejala ialah tanda-tanda, petanda, pertanda, gelagat, alamat, isyarat)

Soalan 4
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat suatu rumusan tentang langkah-langkah untuk menghadapi kesan kenaikan harga barang dan punca-punca berlakunya inflasi.

Jawapan

Petikan memperkatakan tentang tindakan untuk menghadapi kesan kenaikan harga barang.

(Sinonim bagi perkataan langkah-langkah ialah tindakan, perbuatan, ikhtiar, usaha, jalan, cara )

Semoga panduan ini dapat membantu para pelajar. Sekiranya ada apa-apa cadangan sila kemukakan kepada saya untuk diperbaiki. Terima kasih

1 comment:

  1. adakah kebaikan sinonim kepada keistimewaan??

    ReplyDelete