Tuesday, May 15, 2012

Membina ayat (Kemahiran Tatabahasa)

Tulis ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaaanya.

1. Mengaburi (Maksud = menjadikan kabur)

Contoh ayat =
1.Tanda tanya terus mengaburi fikiran Burad.
2.Asap tebal telah mengaburi pemandangannya.

2. Mengaburkan (Maksud = menyebabkan jadi kabur)

Conroh ayat =
1. Mengaburkan pandangan seseorang terhadap soal-soal masyarakat.
2. Mengaburkan mata rakyat mengelirukan rakyat (menipu rakyat).
3. Pemimpin itu mengaburkan pandangan orang ramai dengan janji yang muluk-muluk.

maksud muluk-muluk = indah-indah (per­kataan, janji, dll), elok-elok:
-kutawarkan batu itu dengan perkataan yang muluk-muluk;

3. Memayungi
4. Memayungkan

5. Mendiami
6. Mendiamkan

Selamat menjawab.

No comments:

Post a Comment