Sunday, December 27, 2009

PREDIKAT FRASA SENDI NAMA

Predikat FSN ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. Contohnya:

1. Mereka(subjek)ke sawah setiap pagi(predikat FSN).
2. Hadiah itu (subjek)untuknya(predikat FSN).
3. Surat itu (subjek)daripada ibunya(predikat FSN).
4. Kain itu(subjek)daripada benang sutera.
5. Rumahnya(subjek)di bandar(predikat FSN).

No comments:

Post a Comment