Thursday, December 24, 2009

KATA AKRONIM

Tergolong dalam kata tunggal. Perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh.

Bentuk singkatan terdiri daripada :
a. suku kata
b. huruf-huruf tertentu

Mara = Majlis Amanah Rakyat
pawagam = panggung wayang gambar
NATO = North Atlantik Tready Organization
motel = motor hotel

No comments:

Post a Comment