Sunday, December 27, 2009

FRASA SENDI NAMA sebagai KETERANGAN

FSN boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa nama.

1. FSN keterangan FRASA KERJA boleh mendukung beberapa makna, antaranya keterangan masa, tempat, bandingan, tujuan, hal, peryertaan, dan alat. Contohnya:

a. Kereta api bertolak(subjek)pada(FSN) pukul lima.(FSN keterangan)
(keterangan tentang masa)
Kereta api bertolak pada pukul lima.

b. Dia berbicara(subjek) tentang(FSN) perkara itu. (FSN keterangan)
(keterangan tentang sesuatu hal)
Dia berbicara tentang perkara itu.

c. Budak-budak itu berehat(subjek) di(FSN) bawah pokok. (FSN keterangan)
(keterangan tentang tempat)
Budak-budak itu berehat di bawah pokok.

d. Saya datang(subjek) dengan(FSN) isteri.(FSN keterangan)
(keterangan tentang pernyataan)
Saya datang dengan isteri.

e. Bapanya memukul ular itu(subjek) dengan(FSN) kayu.(FSN keterangan)
(keterangan tentang menggunakan alat)
Bapanya memukul ular itu dengan kayu.

f. Pembahas itu bercakap(subjek) seperti(FSN) murai. (FSN keterangan)
(keterangan tentang perbandingan)
Pembahas itu bercakap seperti murai.

g. Kita haruslah berusaha (subjek) demi(FSN) keutuhan kita. (FSN keterangan)
(keterangan tentang tujuan)
Kita haruslah berusaha demi keutuhan kita.

2. FSN keterangan FRASA ADJEKTIF boleh mendukung beberapa makna, antaranya keterangan bandingan, hal, masa, dan tujuan. Contohnya:

a. Budak itu kurus(subjek) seperti(FSN) galah.(FSN keterangan)
(keterangan tentang bandingan)
Budak itu kurus seperti galah.

b. Pelajar itu bijak(subjek) dalam(FSN) semua mata pelajaran.(FSN keterangan)
(keterangan tentang sesuatu hal)
Pelajar itu bijak dalam semua mata pelajaran.

c. Rumah itu cantik(subjek)seperti(FSN)mahligai.(FSN keterangan)
(keterangan tentang perbandingan)
Rumah itu cantik seperti mahligai.

d. Dia selalu sibuk(subjek) dengan(FSN) pekerjaannya.(FSN keterangan)
(keterangan tentang sesuatu hal atau perkara)
Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya.

e. Mereka binggung(subjek) pada(FSN) mulanya.(FSN keterangan)
(keterangan tentang masa)
Mereka binggung pada mulanya.

Bayi itu selalu lapar(subjek) pada(FSN) waktu pagi.
(keterangan tentang masa)
Bayi itu selalu lapar pada waktu pagi.

f. Pekerja-pekerja harus cekap(subjek) demi(FSN) ketinggian hasil pengeluaran.
(FSN keterangan)
Pekerja-pekerja harus cekap demi ketinggian hasil pengeluaran.

3. FSN keterangan FRASA NAMA boleh mendukung beberapa makna, antaranya keterangan tempat,pembuat,masa,asal,dan tujuan. Contohnya:

1. Rumah-rumah(subjek) di(FSN) bandar(FN) tidak semuanya besar.
(keterangan tentang tempat)

2. Panggilan telefon(subjek) untuk(FSN) ayah(FN) itu datang dari Singgapura.
(keterangan tentang tujuan)

3. Itu sejenis pakaian(subjek) pada(FSN) zaman(FN) kerajaan Melaka.
(keterangan tentang masa)

4. Perbelanjaan(subjek) di(FSN) Mekah(FN) pada(FSN) musim(FN) haji sangat tinggi.
(keterangan tentang tempat dan masa)

5. Kain(subjek) daripada(FSN) sutera(FN) mahal harganya.
(keterangan tentang asal sesuatu benda)

6. Sumber bekalan air penduduk Singapura adalah dari(FSN) Johor(FN).
(keterangan tentang sesuatu sumber)

7. Lukisan oleh(FSN) Ibrahim(FN) telah memenangi hadiah pertama.
(keterangan tentang pembuat)

No comments:

Post a Comment