Tuesday, September 01, 2009

2. Pemahaman Petikan PMR

Industri kraftangan adalah antara industri pelancongan yang mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Hal ini demikian kerana hasil kraftangan sangat diminati oleh para pelancong asing dan juga pelancong tempatan. Kerajaan telah melancarkan beberapa banyak program demi meningkatkan nilai kraftangan yang terdapat di negara ini.

Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan termasuklah memberikan galakan kepada para belia dan pihak yang beminat dan berkemahiran supaya menceburi bidang ini. Dalam hal ini, kerajaan telah menyediakan bantuan kewangan melalui proses IKS. Melalui program IKS ini, mereka yang ingin memulakan perusahaan boleh mendapat bantuan modal daripada kerajaan dan juga institusi-institusi kewangan yang lain. Kepada mereka yang baru menceburi bidang ini, kerajaan, melalui agensi-agensinya menyediakan latihan¬latihan dan bengkel-bengkel denganmenggunakan bantuan kepakaran golongan yang berpengalaman. Tenaga pengajar dan penceramah yang luas pengalaman mereka telah diundang untuk memberikan pendedahan kepada pengusaha baru.

Kerajaan turut mengadakan pertandingan dan pameran kraftangan bagi mengetengahkan bakat ahli kraftangan. Sebagai hasilnya, banyak hasil kraftangan yang bermutu yang menyerlahkan kreativiti ahli kraftangan berjaya dihasilkan. Kerajaan juga, melalui Kementerian Pelancongan serta agensi-agensi pelancongan swasta dan kerajaan, telah mengadakan promosi secara besar¬besaran di luar negara. Sesetengah agensi pelancongan ini telah membeli barangan kraftangan ini untuk dijadikan cenderamata kepada para pelancong. Walaupun diberikan secara percuma, usaha ini dapat menggalakkan jualan hasil kraftangan negara.

Selain usaha yang telah dilakukan itu, kerajaan perlu mengambil langkah awal supaya kraftangan diminati dan dikenali oleh generasi akan datang sejak mereka kecil lagi. Dalam hal ini, kerajaan melalui Kementerian Pelajaran, perlu menjadikan kraftangan sebagai kerja kursus dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup atau Pendidikan Seni. Usaha ini dapat mengasah kreativiti anak-anak lebih awal sekali gus memungkinkan pelajar yang lemah dalam akademik membuat pilihan terhadap masa depan mereka.

Berdasarkan petikan di atas jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) Apakah yang dimaksudkan dengan, rangkai kata menyerlahkan kreativiti? [2 markah]

2) Apakah yang dilakukan Kerajaan bagi membantu pihak yang baru menceburi bidang ini?
[41markah]

3)Mengapakah kraftangan perlu diajarkan kepada masyarakat sejak awal lagi? [4 markah]

No comments:

Post a Comment